• Termíny

   • Novelou školského zákona dojde v přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

    k výrazným změnám. Podrobné informace najdete např. na webu MŠMT ČR: Přihlášky na střední školy

    Změny se týkají i termínů pro podávání přihlášek a termínů pro konání jednotných přijímacích zkoušek.

     

    PŘIHLÁŠKY

    Přihláška ke studiu se podává buď elektronicky nebo písemně.

    Termín pro podávání elektronických přihlášek přes elektronický systém MŠMT:

    1. až 20. února 2024

     

    Termín pro podávání přihlášek na tiskopisu je stejný jako u elektronických přihlášek,

    je tedy potřeba doručit papírovou přihlášku do 20. února 2024 na adresu školy

    (Filipínského 300/1, Brno, 615 00).

     

    PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

    Termín jednotných přijímacích zkoušek:

    12. a 15. dubna 2024

    Termín školní části přijímacích zkoušek:

    20. a 21. března, náhradní termín 23. dubna 2024.