• Školné

   • Školné na školní rok 2024/2025 bude v rozmezí od 2 400 do 2 900 Kč/měsíc.

    Přesnou výši školného stanovíme po vyhlášení normativů církevních škol na rok 2024. Předpokládáme do konce ledna. Normativy vyhlašuje MŠMT ČR dle ustanovení § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

    Školné bude předepsáno na celý školní rok, tedy včetně měsíců července a srpna.