• Evangelické gymnázium v Brně

   • Evangelické gymnázium vzniká jako další školské zařízení při základní škole Filipka (oficiálně Škola příběhem – církevní základní škola). Zřizovatelem obou škol je Českobratrská církev evangelická. Egy je škola založená na křesťanských principech, otevřená pro každého, s důrazem na respekt a toleranci k jinakosti.

    Ve své vzdělávací koncepci gymnázium volně navazuje na Filipku. Za hlavní nosné prvky, které přejímá z jejího programu, považujeme důraz na čtenářskou a textovou gramotnost, etickou výchovu, výchovu ke společenské a environmentální zodpovědnosti, integrovanou tematickou výuku a častou výuku v přírodě, na výjezdch, expedicích či exkurzích.

    Škola Filipka

     

 • Novinky