• Filipka - Filipínského 1, Brno

   • V budově na Filipínského 300/1, v brněnské čtvrti Židenice,

    sídlí Filipka (Škola příběhem - církevní základní škola) už od roku 2018. Základní škola se v přízemí budovy  otevřela 1. září 2019 pro 39 dětí ve čtyřech ročnících. Na podzim 2023 je na na Filipce již 123 dětí v osmi ročnících a v budově je pro potřeby školy 8 kmenových učeben, jídelna s kuchyní, dílna a zázemí pro pedagogy a kancelář. 

    1. září 2024 se ve druhém patře budovy otevře první třída Evangelického gymnázia, která se zde bude učit v prvním školním roce, od září 25 pak bude hlavní část výuky probíhat na Zelené faře na Opletalově 6. Na Filipínského budou umístěny odborné učebny a laboratoře, které budou sloužit jak dětem z Filipky, tak studentům gymnázia.