• Školní část přijímacího řízení

   • Školní část přijímací zkoušky se zaměří na tvořivost, základní orientaci v dějinách 20. století, všeobecný přehled, motivaci ke studiu a komunikační dovednosti.

    Podrobněji viz Kritéria přijímacího řízení.

    Pozor, do 11. 3. je třeba do školy doručit písemný podklad k pohovoru (miniportfolio).